Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович-
dc.contributor.authorЛубинець, Юрій Миколайович-
dc.date.accessioned2019-01-28T15:46:38Z-
dc.date.available2019-01-28T15:46:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЛубинець, Ю. М. Методи регресiйного аналiзу в задачах прогнозування демографічних процесів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Лубинець Юрій Миколайович. – Київ, 2018. – 112 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/26088-
dc.language.isoukuk
dc.subjectdemographic situationuk
dc.subjectnon-fiscal approachuk
dc.subjectGMDHuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectregression modelinguk
dc.subjectautoregressionuk
dc.subjectдемографічний станuk
dc.subjectавторегресіяuk
dc.subjectрегресійне моделюванняuk
dc.subjectМГВАuk
dc.subjectнечіткий підхідuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.titleМетоди регресiйного аналiзу в задачах прогнозування демографічних процесівuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page112 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.942:519.216.3uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 121 с., 23 рис., 11 табл., 4 додатки, 13 джерел. Об’єкт дослідження – показники демографічного стану в Україні. Предмет дослідження – динаміка зміни народонаселення в Україні. Одним з вирішальних чинників процвітання будь-якої країни є зростання чисельності її населення. На сьогоднішній день, в багатьох економічно-розвинених країнах світу та в Україні виділяється тенденція до стрімкого зниження чисельності їх жителів. Саме тому демографічна проблема є предметом докладного вивчення вже протягом багатьох років. І ця робота є ще однією спробою дослідити це питання. Метою даної магістерської дисертації є прогнозування росту народонаселення України. Формування нової національної стратегії, спрямованої на розвиток людського потенціалу, в поєднанні з несприятливими тенденціями демографічного відтворення населення України зумовлюють актуальність демографічних досліджень. В ній наведено огляд деяких сучасних математичних методів опису динамічних процесів, а також методів апроксимації та прогнозування. В ході роботи були розроблені математичні моделі авторегресії динаміки чисельності населення та показників народжуваності, смертності, зареєстрованих шлюбів та розлучень на основі зібраних статистичних даних та за допомогою економетричного пакету EViews. .uk
dc.description.abstractenThe explanatory note to the master’s thesis: 121 p., 23 fig., 11 tabl., 4 appendices, 13 sources. The topic: Forecasting of demographic processes in Ukraine An object of research – indicators of demographic situation in Ukraine. A subject of research – the dynamics of population change in Ukraine. One of the most governing factors of the well-being of any country is the growth of its population. For today a demographic situation of many economically developed countries and Ukraine particularly has a tendency to sharp decrease. That is why this problem came into the reason for its in-depth study in the course of many years. And this graduation research is a successive stage of demographic analysis. The objective of my work is the forecasting of population size in Ukraine. Here are presented the reviews of some contemporary mathematical methods of dynamic processes descriptions, and methods of approximation and forecasting as well. Formation of a new national strategy for human development, combined with unfavorable demographic trends of population reproduction in Ukraine determine the relevance of demographic research. On basis of collected statistics and by means of econometric software EViews were created regressive models of population development and increase.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ММСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubynets_magistr.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.