Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26102
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorШевченко, Вадим Володимирович-
dc.contributor.authorЗавадський, Андрій Васильович-
dc.date.accessioned2019-01-29T11:26:26Z-
dc.date.available2019-01-29T11:26:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЗавадський, А. В. Система підвищення якості процесу точіння в умовах автоматизованого виробництва : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / Завадський Андрій Васильович. – Київ, 2018. – 86 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/26102-
dc.language.isoukuk
dc.subjectсистеми стабілізації динаміки верстатаuk
dc.subjectмеханообробкаuk
dc.subjectпроцес механообробкиuk
dc.subjectтехнологічна оброблююча системаuk
dc.subjectпроцес різанняuk
dc.subjectзабезпечення якостіuk
dc.subjectstabilization system of machine tool dynamicsuk
dc.subjectmaintenance of qualityuk
dc.subjectprocess of cuttinguk
dc.subjecttechnological processing systemuk
dc.subjectmachining processuk
dc.subjectmachininguk
dc.titleСистема підвищення якості процесу точіння в умовах автоматизованого виробництваuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page86 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.914.1uk
dc.description.abstractukАтестаційна магістерська робота складається з чотирьох розділів та п’яти додатків, розташована на 80 сторінках, містить 24 ілюстрації та 3 таблиці. Задачею атестаційної роботи є розробка методики управління стійкістю і якістю процесу точіння на верстаті з числовим програмним управлінням шляхом моніторингу динамічного стану обробляючої системи та розробка схеми контролю і управління динамікою технологічної обробляючої системи та якості процесу механообробки. В даній атестаційній роботі проведено аналіз динаміки процесу механічної обробки та впливу динаміки технологічної обробляючої системи на точність деталі; було виявлено основні закономірності динамічних режимів та визначена залежність між ними. В результаті роботи розроблена нова методика стабілізації обробляючої системи при точінні на основі принципу динамічного гасіння автоколивань в пружньо-дисипативній системі верстата і уведення її завжди існуючих вібрацій із резонансних зон за рахунок ціленаправленої зміни швидкості різання. Також розроблена нова ефективна пошукова система стабілізації обробляючої системи і підвищення якості механообробки точінням за рахунок моніторингу динамічного стану верстата.uk
dc.description.abstractenAttestative master work consists of four sections and five additions, located on 80 pages, contains 24 illustrations, 3 table. The task of attestative work is development of a technique of management by stability and quality of turning process on the machine tool with DPM by monitor-ing a dynamic status of processing system and development of the circuit of the control and management of dynamics of technological processing system and qual-ity of process machining. In the given attestative work the analysis of dynamics of process of machining and influence of dynamics of technological processing system on accuracy of a de-tail is lead; the basic laws of dynamic modes and the certain dependence between them have been revealed. As a result of work the developed new technique of stabilization of processing system at turning on the basis of a principle of dynamic clearing self-oscillations in it elastic to system of the machine tool and introduction of it always existing vibra-tions from resonant zones at the expense of purposeful change of speed of cutting. Also the developed new effective search engine of stabilization of processing sys-tem and improvement of quality turning machining at the expense of monitoring a dynamic status of the machine tool.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ВП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavadskyi_magistr.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.