Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26392
Title: Психологія лідерства та професійної успішності
Authors: Кононець, Марія Олександрівна
Keywords: психологія
лідерство
професійна успішність
професійна діяльність
взаємодія людей
авторитет
керівництво
риси особистості
комплекс навчально-методичного забезпечення
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Психологія лідерства та професійної успішності [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення підготовки бакалаврів всіх спеціальностей. Денна форма навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. О. Кононець. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,26 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 61 с. – Назва з екрана.
Description: Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія лідерства та професійної успішності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх напрямів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»). Навчальна дисципліна має статус за вибором і належить до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Предметом навчальної дисципліни є закономірності успішності професійної діяльності та взаємодії людей в системі "начальник-підлеглий", механізм висування в лідери, питання авторитета, співвідношення лідерства і керівництва, риси особистості, що необхідні для висунення у лідери.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26392
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psykholohiia_liderstva_ta profesiinoi_uspishnosti.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.