Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26448
Title: Основи педагогіки
Authors: Головенкін, Володимир Павлович
Keywords: основи педагогіки
робоча програма кредитного модуля
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Основи педагогіки [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма ОПП «Радіотехнічні інформаційні технології», «Радіозв'язок і оброблення сигналів», «Радіосистемна інженерія», «Інтелектуальні технології мікро системної радіоелектронної техніки», форма навчання денна (змішана технологія навчання) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. П. Головенкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 162 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 9 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26448
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_OP.doc162 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.