Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26487
Title: Психологія конфлікту
Authors: Кононець, Марія Олександрівна
Keywords: психологія конфлікту
робоча програма кредитного модуля
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Психологія конфлікту [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), форма навчання заочна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. О. Кононець. – Електронні текстові дані (1 файл: 229,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с. – Назва з екрана.
Description: Психологія конфлікту. Робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), форма навчання заочна. Спеціальності: 105 Прикладна фізика та наноматеріали ДП, 113 Прикладна математика IT, 125 Кібербезпека IT. Освітня програма: Високі фізичні технології; Фізика живих систем; Фізика новітніх джерел енергії; Математичні методи криптографічного захисту інформації; Математичні методи комп'ютерного моделювання; Системи і технології кібербезпеки; Математичні методи кібербезпеки; Системи технічного захисту інформації.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26487
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_Psykhol.konfliktu_2018-2019_FTI_bakalavr-zaoch.doc229.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.