Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27024
Title: Гальванопластика. Лабораторний практикум
Authors: Ущаповський, Дмитро Юрійович
Мотронюк, Тетяна Іванівна
Лінючева, Ольга Володимирівна
Бик, Михайло Володимирович
Keywords: гальванопластика
електроосадження
копія
форма
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Гальванопластика. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Д. Ю. Ущаповський, Т. І. Мотронюк, О. В. Лінючева, М. В. Бик. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,51 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 95 с. – Назва з екрана.
Description: Дисципліна «Гальванопластика» відноситься до циклу навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки, що викладаються кафедрою. Викладання дисципліни «Гальванопластика» ґрунтується на знаннях і навичках, набутих студентами при вивченні теоретичних і прикладних дисциплін: «Теоретична електрохімія», «Технічна електрохімія», «Матеріалознавство» та інших хімічних дисциплін. Метою кредитного модуля та, зокрема, лабораторних робіт є формування у студентів здатностей: - застосовувати основні фізико-хімічні методи аналізу й оцінки стану хіміко-технологічних систем; - здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів хіміко-технологічних досліджень у хімічній технології. Основною метою лабораторних робіт є практичне засвоєння технологічних особливостей процесів: металізації діелектричних форм, «затяжки» форм, електроосадження осадів металів значної (до декількох мм) товщини. Лабораторні заняття з дисципліни покликані ознайомити студентів зі способами виробництва мідної фольги, металевих виробів із внутрішніми каналами, металевих композиційних матеріалів.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27024
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТЕХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halvanoplastyka_lab_praktykum.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.