Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27117
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЛевченко, Лариса Олексіївна-
dc.contributor.authorОрел, Дмитро Сергійович-
dc.date.accessioned2019-04-09T17:52:23Z-
dc.date.available2019-04-09T17:52:23Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.citationОрел Д. С. Програмне забезпечення для взаємодії PDM та CAD систем : магістерська робота : 121 Інженерія програмного забезпечення / Орел Дмитро Сергійович. – Київ, 2018. – 101 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/27117-
dc.language.isoukuk
dc.subjectпроектування та контроль виготовлення виробуuk
dc.subjectCAD системиuk
dc.subjectPDM системиuk
dc.subjectінтеграція CAD та PDM системuk
dc.titleПрограмне забезпечення для взаємодії PDM та CAD системuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page101 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.422.833uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновку, переліку посилань з 51 найменування, 2 додатків, і містить 33 рисунки, 24 таблиці. Повний обсяг магістерської дисертації складає 119 сторінок, з яких перелік посилань займає 5 сторінок, додатки – 16 сторінок. В умовах ринкової конкуренції керівництво компаній зацікавлене в максимально ефективному використанні нового програмного забезпечення і устаткування. При цьому замовлення все ускладнюються, а необхідний час реакції виробництва на потреби ринку скорочується. Випуск нового виробу на ринок напряму залежить від темпів його розробки. Дисертаційна робота магістра виконувалась у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у відповідності з планом наукових до сліджень кафедри АПЕПС. Метою дослідження є удосконалення існуючих способів інтегрування між CAD та PDM системами та розробкою програмного забезпечення на основі удосконаленого методу. Для досягнення поставленої задачі були сформульовані наступні завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: — забезпечення можливості виконання колективного проектування нових виробів із паралельним використанням різних CAD систем; — уніфікація принципів та підході в при розробці нових виробів не залежно від середовища автоматизованого проектування (CAD); — аналіз та удосконалення способів інтегрування PDM та CAD систем; — здійснення програмної реалізації удосконаленого способу інтегрування між PDM та CAD системами. Об’єктом дослідження є процес інтеграції систем автоматизованого проектування та контролю виробів. Предметом дослідження є програмне забезпечення організації взаємодії між CAD та PDM системами. Розв’язання поставлених задач виконувалося з використанням наступного підходу щодо уніфікації інтерфейсу взаємодії між PDM та CAD системами. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні способу інтегрування між PDM та CAD системами шляхом уніфікації інтерфейсу взаємодії між ними, що забезпечує колективну розробку нового виробу. Практична значимість дослідження визначається тим, що універсальний інтегруючий комплекс, розроблений на основі запропонованого підходу, значно прискорює впровадження на підприємстві декількох різнорідних систем автоматизованого проектування та використання однієї системи контролю виробами. Основні результати атестаційної роботи обговорювалися на: — XVI міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблему наукового забезпечення енергетики» (24-27 квітня 2018 року); — V міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)» (м. Київ, 23-24 жовтня 2018 року). За матеріалами роботи опубліковано 2 наукові роботи.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (АПЕПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orel_magistr.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.