Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27403
Title: Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою: Виконання, оформлення та захист
Authors: Астрелін, Ігор Михайлович
Концевой, Андрій Леонідович
Толстопалова, Наталья Михайловна
Косогіна, Ірина Володимирівна
Феденко, Юрій Миколайович
Підлісна, Олена Анатоліївна
Лукінюк, Михайло Васильович
Полукаров, Юрій Олексійович
Keywords: кваліфікаційна робота
оформлення магістерської дисертації
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою: Виконання, оформлення та захист [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Астрелін, А. Л. Концевой, Н. М. Толстопалова, І. В. Косогіна, Ю. М. Феденко, О. А. Підлісна, М. В. Лукінюк, Ю. О. Полукаров ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019. – 131 с. – Назва з екрана.
Abstract: Підготовлення кваліфікаційної роботи (магістерської дисертації) є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення сучасних проблем наукового або прикладного характеру на основі отриманих знань та професійних умінь відповідно до вимог освітньо-професійної програми магістерської підготовки. Матеріал, викладений в електронному навчальному посібнику, сприяє повноцінному виконанню магістерської дисертації і визначає вимоги до змісту, структури, обсягу, оформлення кваліфікаційної роботи студентів і порядок її захисту на рівні, що відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27403
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТНР,ВтаЗХТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MD2019_OPP_TNR.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.