Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27705
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorМарченко, Валентина Миколаївна-
dc.contributor.authorДубина, Віталій Олександрович-
dc.date.accessioned2019-05-27T12:27:29Z-
dc.date.available2019-05-27T12:27:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationДубина В. О. Управління маркетинговою діяльність з метою підвищення ефективності підприємства : магістерська дис. : 051 Економіка / Дубина Віталій Олександрович. – Київ, 2018. – 164 c.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/27705-
dc.language.isoukuk
dc.subjectмаркетингuk
dc.subjectпринципи маркетингуuk
dc.subjectцілі маркетингової діяльностіuk
dc.subjectmarketinguk
dc.subjectmarketing principlesuk
dc.subjectgoals of marketing activityuk
dc.titleУправління маркетинговою діяльність з метою підвищення ефективності підприємстваuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page164 c.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc338.242uk
dc.description.abstractukМета роботи полягає в дослідженні теоретичних та практичних основ процесу управління маркетинговою діяльність на підприємстві та надати рекомендацій з розробки напрямків удосконалення роботи відділу маркетингу в ТОВ «Текс Україна». В дипломній роботі розглянуто питання управління маркетинговою діяльністю підприємства. Обгрунтовано важливе місце маркетингу в діяльності підприємства. Підприємства, що виходять на світовий ринок потрапляють в умови жорстокої конкурентної бородьби. Щоб зберегти і посилити свої позиції необхідно використовувати можливості маркетингу. Саме на основі маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних операцій на світовому ринку. На прикладі ТОВ «Текс Україна» проведено аналіз організаційно-виробничої діяльності підприємства, аналіз асортиментної політики, аналіз ключових елементів управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та надані рекомендації щодо удосконалення процесу управління маркетинговою діяльністю ТОВ «Текс Україна». Для ТОВ «Текс Україна» розроблено заходи щодо удосконалення організації управління маркетинговою діяльністю. Об’єкт дослідження – процес управління ТОВ «Текс Україна». Предмет дослідження – система управління маркетингом на підприємстві та його роль у процесі розвитку підприємства в цілому, і, зокрема, в контексті формування потенціалу конкурентних переваг.uk
dc.description.abstractenThe purpose of the work is to study the theoretical and practical bases of the marketing process management process at the enterprise and to give recommendations on developing directions for improving the work of the marketing department at LLC Tex Ukraine. In the thesis work is considered the management of marketing activities of the enterprise. An important place of marketing in the enterprise activity is substantiated. Enterprises entering the world market fall into conditions of fierce competitive rape. To maintain and strengthen your position, you need to use marketing opportunities. It is on the basis of marketing activity that most commercial transactions are conducted on the world market. On the example of OOO Tex Ukraine, an analysis of the organizational and production activities of the enterprise, assortment policy analysis, analysis of key elements of marketing activity management at the enterprise and recommendations on improving the marketing management activities of LLC Tex Ukraine are provided. For LLC Tex Ukraine, measures have been developed to improve the organization of marketing activity management. The object of research is the management process of OOO Tex Ukraine. The subject of the research is the marketing management system at the enterprise and its role in the process of development of the enterprise as a whole, and in particular, in the context of building the potential of competitive advantages.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubina_magistr.PDF1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.