Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/28983
Title: Теорія автоматичного керування. Дослідження системи автоматичного регулювання. Курсова робота
Authors: Марченко, Анатолій Андрійович
Гулий, Володимир Сергійович
Настенко, Дмитро Васильович
Keywords: теорія автоматичного керування
система керування
аналіз
стійкість
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Теорія автоматичного керування. Дослідження системи автоматичного регулювання. Курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» / А. А. Марченко, В. С. Гулий, Д. В. Настенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 31 с. – Назва з екрана.
Abstract: В навчальному посібнику розглядаються питання пов’язані з дослідженням системи автоматичного регулювання. Зокрема розглянуто методи: перетворення структурних схем, складання рівнянь статики та динаміки, оцінки стійкості та якості системи. Основним методом дослідження системи автоматичного регулювання є математичне моделювання. Навчальний посібник містить матеріали з усіх розділів курсової роботи та включає теоретичні відомості, індивідуальні завдання і порядок їх виконання. Виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" сприяє закріпленню та узагальненню отриманих знань впродовж навчання, а також забезпечує комплексну підготовку майбутніх фахівців.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28983
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (АЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019Marchenko_Hulyi_Nastenko.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.