Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29057
Title: Міжнародні фінанси
Authors: Грінько, Ірина Миколаївна
Keywords: міжнародні фінанси
валютна система
валютні операції
міжнародні інвестиції
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Грінько, І. М. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Міжнародна економіка» за денною формою навчання / І. М. Грінько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с. – Назва з екрана.
Abstract: Досліджено предмет, суб’єкти та функції міжнародних фінансів, охарактеризовано особливості функціонування системи міжнародних фінансів до якої, у тому числі, відноситься міжнародне фінансове право та міжнародна фінансова політика. Розглянуто еволюцію світової валютної системи розпочинаючи із біметалізму та монометалізму і завершуючи становленням Європейської валютної системи. Проаналізовано становлення міжнародних ринків (євроринку, ринку міжнародних інвестицій, міжнародного кредитного ринку, валютного ринку) та обґрунтовано пропозицій щодо покращення їх функціонування тощо. Навчальний посібник містить питання, які присвячені міжнародним формам розрахунку та послідовності здійснення валютних операцій, таких як: форварди, ф’ючерси, опціони, spot і swap операції. Вивчено заборгованість у системі міжнародних фінансів з позицій двох підходів як кредитора, так і боржника. Обґрунтовано необхідність регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин та важливість співпраці України із міжнародними фінансовими організаціями для вирішення проблемних питань у фінансовій сфері. Для студентів спеціальності 051 «Економіка», науковців, аспірантів та керівників і фахівців у галузі міжнародних фінансів.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29057
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КМЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIZNARODNI_FINANSY.doc1.63 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.