Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30049
Title: Деталі та вузли приладів
Authors: Цибульник, Сергій Олексійович
Мироненко, Павло Степанович
Keywords: прикладна механіка
теорія машин та механізмів
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Деталі та вузли приладів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051003 – Приладобудування, спеціальності «Прилади і системи орієнтації та навігації», денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Цибульник, П. С. Мироненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,12 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 62 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30049
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DtVP.Prakt.pdf8.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.