Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30050
Title: Математичні моделі фізичних процесів. Практикум
Authors: Бурау, Надія Іванівна
Цибульник, Сергій Олексійович
Keywords: спектральний аналіз
енергетичні характеристики
перетворення Фур'є
випадкові процеси
спеціальні розділи математики
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Бурау, Н. І. Математичні моделі фізичних процесів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування» / Н. І. Бурау, С. О. Цибульник ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 53 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30050
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMFP.Prakt.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.