Skip navigation

Theoretical and Applied Cybersecurity: науковий журнал : [0] Community home page

Logo
ISSN 2664-2913 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Рік заснування: 2018
Тематика: теоретичні та криптографічні проблеми кібернетичної безпеки; математичні методи, моделі та технології дослідження безпечного функціонування кіберпростору; алгоритми та методи запобігання і протидії кібератакам; безпека промислових систем та систем критичної інфраструктури; кібербезпека Інтернету речей; інтелектуальні методи забезпечення кібербезпеки; проблемні питання сервісів анонімізації; дослідження вразливостей програмного коду і розробка безпечних програм; соціальний інжиніринг та методи протидії деструктивним впливам на свідомість у кіберпросторі; державна політика у сфері кібернетичної безпеки.
Офіційний сайт: http://tacs.ipt.kpi.ua/

Browse