Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33850
Title: Проектування видавничо-поліграфічного виробництва: проектування видань і паковань. Практикум
Authors: Золотухіна, Катерина Ігорівна
Keywords: поліграфія
проектування
друковані видання
паковання
технічне завдання
друкування
лакування
макети
Issue Date: 2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Проектування видавничо-поліграфічного виробництва: проектування видань і паковань. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. І. Золотухіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,82 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 53 с. – Назва з екрана.
Description: Навчальний посібник охоплює основні поняття, термінологію, закономірності та засоби проектування паковань, автоматизованого створення розкладок, підготовки макетів для подальших операцій лакування та висікання, автоматизованої підготовки етикеткової, аркушевої та іншої поліграфічної продукції, знаходження найбільш зручної форми подання цього матеріалу з урахуванням його інформаційного рівня, здобуття практичних навичок роботи у спеціальних комп’ютерних програмах. Навчальний посібник поглибить уявлення про коло професійних питань з автоматизованої підготовки видань і паковань, професійне сприйняття продуктів для автоматизованого проектування, розвине індивідуальне творче мислення. Надбані знання допоможуть орієнтуватись у сучасному стані додрукарської підготовки, допоможуть ефективно вирішувати завдання автоматизованої підготовки поліграфічної продукції у співпраці з дизайнерами. Посібник призначено для студентів денної та заочної форми навчання технічних спеціальностей. Його можна використати також для підготовки до занять, заліків, екзаменів студентам всіх форм навчання, які вивчають подібний матеріал. Курс відповідає нагальній ринковій потребі підготовки сучасних фахівців.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33850
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_pvpv_2020.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.