Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33873
Title: Використання даних з відкритих джерел для прийняття рішень в умовах інформаційної боротьби
Other Titles: Using data from open sources for decision-making under information warfare
Authors: Циганок, Віталій Володимирович
Каденко, Сергій Володимирович
Андрійчук, Олег Валентинович
Keywords: відкрите джерело
система підтримки прийняття рішень
інформаційна операція
система контент-моніторингу
експертна оцінка
open source
decision support system
information operation
content monitoring system
expert estimate
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Citation: Циганок, В. Використання даних з відкритих джерел для прийняття рішень в умовах інформаційної боротьби / Віталій Циганок, Сергій Каденко, Олег Андрійчук // Information Technology and Security. – 2019. – Vol. 7, Iss. 1 (12). – Pp. 35–48. – Bibliogr.: 26 ref.
Abstract: Оглянуто методи, засоби та інструменти, що дозволяють використовувати дані з відкритих джерел для підтримки прийняття рішень у слабко структурованих предметних областях. Показано, що на сучасному етапі неможливо повністю замінити експертні дані даними з відкритих джерел у процесі прийняття рішень. Підбір експертів та організація експертиз за їхньою участю потребує значних витрат часу та коштів. Однак, внаслідок недостатнього рівня розвитку технологій обробки природної мови, залишається необхідність у залученні до процесу прийняття рішень експертів та інженерів знань, навіть якщо суттєву роль у цьому процесі відіграють дані з відкритих джерел. Інформація, отримана від експертів та з відкритих джерел, обробляється, узагальнюється і на її основі особі, що приймає рішення видаються рекомендації щодо вибору варіанту рішення, або ж планування її подальшої діяльності. Як приклад слабко структурованої предметної області розглянуто інформаційне протистояння, зокрема, виявлення інформаційних операцій. Для даної сфери запропоновано гібридну методику підтримки прийняття рішень, що використовує як експертні дані, так і дані з відкритих джерел. За основу методики взято принцип ієрархічної декомпозиції головної мети інформаційної операції. Такою метою, зазвичай, є зміна думки цільової аудиторії про певний об’єкт. На основі даних від експертів та з відкритих джерел, будується база знань про предметну область у вигляді зваженого графу ієрархії факторів, що впливають на головну ціль. Окрім чисельного значення, вплив кожної цілі у графі ієрархії характеризується величиною часової затримки та тривалості. З урахуванням цих параметрів розраховується ступінь досягнення головної цілі інформаційної операції та відслідковуються зміни цільових параметрів її об’єкту. Застосування запропонованої методики продемонстровано на прикладі виявлення та аналізу ознак дискредитації Національної академії наук України в інформаційному просторі. Для цього використано автоматизовані засоби підтримки прийняття рішень та контент-моніторингу
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33873
DOI: https://doi.org/10.20535/2411-1031.2019.7.1.184221
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 7, Iss. 1 (12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2019-7-1_04.pdf643.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.