Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33874
Title: Система автоматизованого аналізування даних про терористичну діяльність з ресурсів мережі Інтернет
Other Titles: System of automated data analysing about terroristic activity from Internet resources
Authors: Петрик, Валентин Михайлович
Давидюк, Андрій Вікторович
Keywords: автоматизована система
аналізування даних
терористична діяльність
програмне забезпечення
automated system
analysis of information
terrorist activity
software
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Citation: Петрик, В. Система автоматизованого аналізування даних про терористичну діяльність з ресурсів мережі Інтернет / Валентин Петрик, Андрій Давидюк // Information Technology and Security. – 2019. – Vol. 7, Iss. 1 (12). – Pp. 48–57. – Bibliogr.: 11 ref.
Abstract: Створено систему автоматизованого аналізування даних про терористичну діяльність з ресурсів мережі Інтернет. Її використання орієнтовано на попередження терористичних актів та протидії їм шляхом аналізу текстового контенту на предмет наявності в ньому даних, що пов’язані з терористичною діяльністю. Ця діяльність належить до найбільш важко прогнозованих та небезпечних для суспільства і держави явищ. Вона вирізняється особливим динамізмом і багатоплановістю, розвинутою технічною оснащеністю, високим рівнем структурної організації, наявністю значних фінансових активів, а також здатністю до адаптації і модернізації в умовах основних соціальних тенденцій сучасності – глобалізації та інформатизації. Це підтверджує існування реальної загрози національній та кібербезпеці держави. Здебільшого для попередження та протидії терористичній діяльності надається перевага організаційним заходам. Тому для протидії терористичній діяльності запропоновано якісно нові підходи. Одним з таких підходів є аналізування даних про терористичну діяльність з ресурсів мережі Інтернет. Для вирішення цієї задачі поширене застосування інформаційних технологій, зокрема, програмних засобів. З огляду на це проаналізовано засоби автоматизованого аналізування даних. Серед них виокремлено спеціалізовані системи моніторингу інформаційного простору. Вони характеризуються, по-перше, оперативністю, яку не можуть забезпечити традиційні пошукові системи; по-друге, повнотою, яку не завжди забезпечують звичайні агрегатори новин і, по-третє, необхідні аналітичні засоби, які дозволяють користувачеві створювати звіти за публікаціями заданої тематики протягом певного періоду часу. Як наслідок, встановлено, що застосування автоматизованого аналізування даних досить ефективне для попередження і протидії терористичним актам. Тому для реалізації такої протидії запропоновано систему автоматизованого аналізування даних про терористичну діяльність з ресурсів мережі Інтернет. Перевагами її використання є зручність, зокрема, наявність простого інтерфейсу та можливість виявлення ознак терористичної діяльності.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33874
DOI: https://doi.org/10.20535/2411-1031.2019.7.1.184225
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 7, Iss. 1 (12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2019-7-1_05.pdf582.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.