Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33875
Title: Топології схем активних динамічних сполук об’єктів
Other Titles: Topologies of schemes of active dynamic compounds of objects
Authors: Соколов, Володимир Володимирович
Keywords: топології схем сполук
інтегральні об’єкти
сполуки об’єктів
комбінаційні схеми
схеми зі зворотним зв’язком
схеми з контролером
topologies schemes of compounds
integrated objects
compounds of objects
combination schemes
feedback schemes
schemes with controllers
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Citation: Соколов, В. Топології схем активних динамічних сполук об’єктів / Володимир Соколов // Information Technology and Security. – 2019. – Vol. 7, Iss. 1 (12). – Pp. 58–68. – Bibliogr.: 9 ref.
Abstract: Представлено результати досліджень способів побудови схем сполук об’єктів, що використовуються для створення програмного забезпечення за архітектурою на основі інтегральних об’єктів. В основі визначення базових топологій схем сполук покладено класифікацію основних елементів сполук, що включають види об’єктів сполук, види зв’язків та види обчислень, що реалізує сполука. Об’єкти, з яких будуються будь-які сполуки, було розділено на чотири види: дані, функції, комутатори та активатори. Об’єкти-дані представляються змінними та константними об’єктами, які зберігають дані. Об’єкти-функції виконують перетворення вхідних даних у вихідні результати, реалізуючи певну функцію або композицію функцій. Об’єкти-комутатори виконують функцію динамічного управління зв’язками об’єктів в межах фіксованих з’єднань на схемі і представлені класами вимикачів, перемикачів та вибіркових перемикачів. Об’єкти-активатори призначені для побудови схем, що потребують багаторазової або послідовної активації об’єктів схеми, і представлені класами циклічних та покрокових активаторів. Види зв’язків об’єктів сполуки розділені на три види: активні або пасивні, фіксовані або комутовані, прямі або зворотні. Активність або пасивність зв’язків визначається видом вихідних конекторів, що приймають участь у певному з’єднанні. Фіксованість або комутованість зв’язків визначається відсутністю або наявністю комутаторів в схемі сполуки. Зворотній зв’язок дозволяє передавати дані об’єкта від його виходу на його вхід або на вхід попередніх об’єктів чи використовувати рекурсію. Види обчислень, що реалізує сполука розбиті на три види: функціональні, ітераційні або покрокові обчислення. Функціональні обчислення мають місце, коли не використовуються стани об’єктів. Ітераційні обчислення вимагають повторної активації тих самих об’єктів в процесі обчислення результату, а покрокові схеми послідовно активують різні об’єкти схеми в заданому порядку. На основі розробленої класифікації елементів схем сполук було визначено три види базових топологій схем сполук: комбінаційні схеми, схеми зі зворотним зв’язком та схеми з контролером. Комбінаційні схеми реалізують функціональні обчислення. Схеми зі зворотним зв’язком можуть реалізовувати як функціональні, так і ітераційні (рекурсивні) обчислення. Схеми з контролером використовують активатори для реалізації ітераційних та покрокових обчислень. Шляхом комбінації базових топологій можна отримувати складні схеми сполук.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33875
DOI: https://doi.org/10.20535/2411-1031.2019.7.1.184324
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 7, Iss. 1 (12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2019-7-1_06.pdf667.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.