Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33881
Title: Технологія пошуку сумнівних записів при створенні єдиного реєстру ідентифікації фізичних осіб України
Other Titles: Searching technology for questionable records when creating the Unified registry of ukrainian individuals identification
Authors: Дорогий, Ярослав Юрійович
Keywords: точність даних
персональні дані
приватність
наскрізний ідентифікатор
реєстр
конфіденційність
data accuracy
personal data
privacy
end-to-end identifier
registry
confidentiality
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Citation: Дорогий, Я. Технологія пошуку сумнівних записів при створенні єдиного реєстру ідентифікації фізичних осіб України / Ярослав Дорогий // Information Technology and Security. – 2019. – Vol. 7, Iss. 2 (13). – Pp. 114–125. – Bibliogr.: 13 ref.
Abstract: Одним з найефективніших рішень для захисту персональних даних при побудові Єдиного реєстру ідентифікації фізичних осіб є спільне використання наскрізного ідентифікатора та хеш-кодів, які генеруються з комбінацій персональних даних за допомогою односторонніх хеш-функцій. Це пов’язано з тим, що етап створення єдиного реєстру ідентифікації фізичних осіб не передбачає використання відкритих персональних даних і тому на сервері не дозволяється зберігати персональні дані та допускається лише використання унікальних ідентифікаторів і хеш-кодів. Відповідно до принципів створення вищевказаного реєстру, проаналізовані та використані для генерування хеш-кодів п’ять обов’язкових та п’ятнадцять опціональних типів персональних даних, які зберігаються в реєстрі, а також можливі комбінації полів персональних даних (в роботі використано десять різних комбінацій персональних даних), побудованих на зазначених типах. Розроблено технологію наскрізної ідентифікації особи, яка має можливість відслідковувати помилки в полях з персональними даними при введенні нових даних та при шуканні в реєстрі. Для оцінки запропонованої технології відібрано 100 000 модельованих осіб з випадковими помилками в відповідних полях, що зберігають персональні дані. Ці помилки випадковим чином поміщені в поля бази даних створюваного реєстру, які зберігають персональні дані обов’язкового та опціональних типів. Працездатність запропонованої технології також перевірено шляхом реєстрації нових осіб у реєстрі. Запропонована технологія має високу толерантність до помилок і може правильно ідентифікувати та асоціювати особу, навіть з помилками в декількох полях з персональними даними. Правильні персональні дані, особливо в полях бази даних з персональними даними обов’язкового типу, мають вирішальне значення для уникнення помилкових записів в створюваному реєстрі. У контексті одностороннього хеш-перетворення сумнівний запис з персональними даними може бути ідентифікований шляхом застосування операторів теорії множин на основі хеш-кодів, розрахованих відповідно до визначених комбінацій персональних даних.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33881
DOI: https://doi.org/10.20535/2411-1031.2019.7.2.190539
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 7, Iss. 2 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2019-7-2_01.pdf362.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.