Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33883
Title: Кібербезпека як складова інформаційної безпеки України
Other Titles: Cybersecurity as a component of information security of Ukraine
Authors: Горлинський, Віктор Вікторович
Горлинський, Борис Вікторович
Keywords: інформатизація
інформаційні загрози
інформаційна безпека
кібербезпека
інформаційний простір
кіберпростір
кіберзагрози
informatization
information threats
informational security
cybersecurity
information space
cyberspace
cyber threats
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Citation: Горлинський, В. Кібербезпека як складова інформаційної безпеки України / Віктор Горлинський, Борис Горлинський // Information Technology and Security. – 2019. – Vol. 7, Iss. 2 (13). – Pp. 136–148. – Bibliogr.: 17 ref.
Abstract: Показано, що глобалізаційний вплив на кіберпростір, що проявляється у розповсюдженні кіберзлочинності, кібертероризму та інформаційній експансії, потребує його надійного захисту, а забезпечення кібербезпеки України в умовах проведення Операції об’єднаних сил, постає невід’ємною складовою і чинником забезпечення національної безпеки. Доведено, що побудова усталеної системи інформаційної безпеки держави в умовах глобалізації та розвитку інформаційних технологій і телекомунікаційних систем потребує з’ясування системоутворювальних основ і базових принципів системи забезпечення кібербезпеки як найважливішої складової інформаційної безпеки України. На підставі аналізу наукових публікацій стверджується, що дослідження проблеми забезпечення інформаційної безпеки відбувається, як правило, за двома основними напрямами – інформаційно-психологічному, спрямованому на захист свідомості від негативного інформаційного впливу та інформаційно-технічному, в якому основним об’єктом захисту є інформаційні ресурси в інформаційно-телекомунікаційних системах. Обґрунтовано, що методологічною основою розв’язання цього питання є системний підхід, який дозволяє враховувати у розумінні інформаційної безпеки як системного явища, не тільки певні види інформаційних загроз, але і багатофункціональність і багатовимірність предметного поля інформаційної безпеки. Доведено, що на підставі визначення об’єктів, що потребують захисту, розгалуження функцій і секторів відповідальності державних і приватних структур, доцільно розрізняти предметні області інформаційної та кібербезпеки. Сформульовано визначення інформаційної безпеки в широкому сенсі поняття, як сфери національної безпеки, що характеризується всебічною (правовою, економічною, техніко-технологічною і організаційною) захищеністю усталеного функціонування інформаційного простору, захищеністю інформаційних, інформаційно-технологічних і безпекових інтересів держави і суспільства, інформаційних і прав, і свобод людини. Запропоновано підхід, згідно з яким, важливо, по-перше, відокремлювати змістовну сторону понять інформаційної та кібербезпеки як у широкому, так і вузькому сенсі слова, по-друге, згідно із сферою охоплення інформаційного і кіберпросторів, розрізняти їх функціональний зміст у державному, національному і глобальному вимірах. Зроблено висновок, що подальше розроблення науково-теоретичних, правових, організаційних засад забезпечення кібербезпеки, є одним з найважливіших завдань української науки, особливо в умовах на шляху до євроатлантичної інтеграції України.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33883
DOI: https://doi.org/10.20535/2411-1031.2019.7.2.190559
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 7, Iss. 2 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2019-7-2_03.pdf362.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.