Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35989
Title: Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-2. Лабораторний практикум
Authors: Ружинська, Людмила Іванівна
Шафаренко, Микола Васильович
Воробйова, Ольга Володимирівна
Keywords: біотехнологічні виробництва
Issue Date: 2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-2. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. І. Ружинська, М. В. Шафаренко, О. В. Воробйова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,40 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 66 с. – Назва з екрана.
Abstract: Посібник містить роз’яснення щодо виконання 4 лабораторних робіт, передбачених робочою програмою дисципліни «Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв». Наведено теоретичні відомості і описано методичні рекомендації по проведенню лабораторних робіт. Для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнології».
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35989
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (БТІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAUBV-2_2020_LabPract.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.