Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36526
Title: Технології виготовлення деталей складної форми. Частина 2
Authors: Петраков, Юрій Володимирович
Сохань, Сергій Васильович
Фролов, Володимир Костянтинович
Кореньков, Володимир Миколайович
Keywords: технологічні процеси
технології формоутворення
механічна обробка
абразивна обробка
важкооброблювані матеріали
Issue Date: 2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Технології виготовлення деталей складної форми. Частина 2 [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Технології машинобудування» та освітньо-наукової програми «Технології машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. В. Петраков, С. В. Сохань, В. К. Фролов, В. М. Кореньков. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. –102 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36526
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PTF_2.pdf4.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.