Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38080
Title: Руйнування гірських порід і промислова сейсміка
Authors: Коробійчук, Валентин Вацлавович
Кравець, Віктор Георгійович
Бойко, Віктор Вікторович
Вапнічна, Вікторія Вікторівна
Башинський, Сергій Іванович
Keywords: вибухові роботи
промислова сейсміка
заряд
вибухова речовина
засоби підривання
електродетонатор
короткосповільнене підривання
патрон-бойовик
Issue Date: Oct-2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Руйнування гірських порід і промислова сейсміка [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 184 «Гірництво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Коробійчук, В. Г. Кравець, В. В. Бойко, В. В. Вапнічна, С. І. Башинський. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,51 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 407 с. – Назва з екрана.
Abstract: Розглянуто комплекс питань з виконання вибухових робіт на кар'єрах. Наведено відомості про сучасні промислові вибухові речовини і засоби підривання, умови їх використання. Дано опис сучасних способів і методів ведення вибухових робіт на кар'єрах при миттєвому та короткосповільненому підриванні, наведено методику та приклади розрахунку вибухових мереж, параметрів подовжених і зосереджених зарядів розпушення та викидання, викладено питання організації, механізації та безпечного ведення вибухових робіт. Наведено інформацію про сейсмобезпеку на кар’єрах. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів гірничих спеціальностей, може бути використаний при підготовці фахівців з вибухової справи та підривників.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38080
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ГІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Destruction-of-rocks-and-industrial-seismics.pdf15.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.