Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3874
Title: Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено)
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 5-6 курсів факультету електроенерготехніки та автоматики до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. Б. Маслова, В. В. Чмель. – Електронні текстові дані (1 файл: 474 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 120 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3874
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КАМТС1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Maslova_Chmel.pdf
  Restricted Access
474.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.