Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39272
Title: Маркетингова товарна політика: курсова робота
Authors: Кубишина, Надія Сергіївна
Зозульов, Олександр Віктрович
Keywords: маркетинг
товарна політика
marketing
commodity policy
Issue Date: 2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Маркетингова товарна політика: курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітня програма «Промисловий маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. С. Кубишина, О. В. Зозульов. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 76 с. – Назва з екрана.
Abstract: У навчальному посібнику наведено основні поняття товарної політики та методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами кафедри промислового маркетингу, що навчаються за спеціальністю 075 «Маркетинг». Посібник містить рекомендації щодо понять товарної політики та основних етапів написання курсової роботи, її структури та змісту, порядку оформлення та захисту. Наведено основні теоретичні положення та необхідний для виконання роботи перелік посилань.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39272
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubyshyna_Zozulyov_MTP-KR.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.