Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41392
Title: Використання методу пінч-аналізу для синтезу оптимальних схем газоочищення
Other Titles: Application of the pinch analysis methods for synthesis of optimal gas cleaning schemes
Применение методов пинч-анализа для синтеза оптимальных схем газоочистки
Authors: Безносик, Ю. О.
Бугаєва, Л. М.
Keywords: масообмінні мережі
очищення газів
пінч-аналіз
нелінійне програмування
цілочислове лінійне програмування
mass transfer networks
gas cleaning
pinch analysis
nonlinear programming
integer linear programming
массообменные сети
очистка газов
пинч-анализ
нелинейное программирование
целочисленное линейное программирование
Issue Date: May-2021
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Безносик, Ю. О. Використання методу пінч-аналізу для синтезу оптимальних схем газоочищення / Безносик Ю. О., Бугаєва Л. М. // Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 149–154. – Бібліогр.: 8 назв.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41392
Appears in Collections:Секція 3. Комп'ютерне моделювання технологічних процесів і систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KMKTT-2021_p149-154.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.