Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42013
Title: Управління та поводження з відходами. Курсова робота
Authors: Ткачук, Костянтин Костянтинович
Тверда, Оксана Ярославівна
Броницький, Вадим Олегович
Keywords: інженерна екологія
відходи
утилізація відходів
виконання курсової роботи
Issue Date: 2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Управління та поводження з відходами. Курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. К. Ткачук, О. Я. Тверда, В. О. Броницький. – Електронні текстові дані (1 файл: 705 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 24 с. – Назва з екрана.
Abstract: Навчальний посібник направлений на ефективне засвоєння вимог до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління та поводження з відходами» та детальне усвідомлення суті завдань студентами у процесі роботи. Рекомендації до виконання курсової роботи, окрім завдання, містять інформацію щодо структури курсової роботи, вимог до її оформлення, рекомендації щодо змісту та оформлення презентацій, окремо виділено типові помилки під час виконання курсової роботи, а також наведено критерії оцінювання курсової роботи, список рекомендованої літератури. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія».
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42013
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ГІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnia-ta-povodzhennia-z-vidkhodamy_KursRob.pdfНавчальний посібник704.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.