Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42076
Title: Теорія автоматичного управління. Практикум
Authors: Бурау, Надія Іванівна
Півторак, Діана Олександрівна
Keywords: часові та частотні характеристики
системи автоматичного керування
передатна функція
вагова характеристика
перехідна характеристика
Issue Date: 2021
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Теорія автоматичного управління. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування» і «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Н. І. Бурау, Д. О. Півторак ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,55 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 57 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42076
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TAU_praktykum.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.