Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42195
Title: Комп’ютерне моделювання процесів та систем. Чисельні методи
Authors: Вислоух, Сергій Петрович
Волошко, Оксана Вячеславівна
Тимчик, Григорій Семенович
Філіппова, Марина В’ячеславівна
Keywords: математичне моделювання
mathematical modeling
чисельні методи
numerical methods
методи наближених обчислень
methods of approximate calculations
обчислювальна математика
computational mathematics
чисельне диференціювання функцій
numerical differentiation of functions
наближення функцій
approximation of functions
розв’язання нелінійних рівнянь
solution of nonlinear equations
розв’язання систем лінійних і нелінійних рівнянь
solution of linear and nonlinear equations’ systems
чисельне інтегрування функцій
numerical integration of functions
чисельне розв’язання диференціальних рівнянь
numerical solution of differential equations
похибки комп’ютерних обчислень
errors of computer calculations
Issue Date: 2021
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Комп’ютерне моделювання процесів та систем. Чисельні методи [Електронний ресурс] : підручник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / С. П. Вислоух, О. В. Волошко, Г. С. Тимчик, М. В. Філіппова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл 37,37 МБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 228 с. – Назва з екрана.
Abstract: Розглянуто найбільш поширені чисельні методи, що трапляються в типових інженерних і наукових задачах у галузі комп’ютеризованих систем управління та комп’ютерної інженерії. Подано методологію комп’ютерного моделювання, похибки комп’ютерних обчислень, методи й алгоритми обчислення та наближення функцій, розв’язання систем лінійних і нелінійних рівнянь, чисельного інтегрування та диференціювання функцій і вирішення диференціальних рівнянь. Наведено широкий спектр прикладів та задач. Для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» під час вивчення дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем та процесів», може бути використаний під час вивчення дисциплін, які пов’язані з комп’ютерними обчисленнями та обробкою даних, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів і вчених.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42195
ISBN: 978-966-990-028-9
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ВП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KMPS_Chyselni_metody_pidruchnyk.pdf37.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.