Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43549
Title: Завдання до розрахункової роботи: Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення
Authors: Журавська, Ганна Вікторівна
Копась, Інна Миколаївна
Рева, Надія Віталіївна
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Завдання до розрахункової роботи «Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення» для студентів механіко-машинобудівного інституту денної форми навчання всіх напрямків підготовки [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад.: Г. В. Журавська, І. М. Копась, Н. В. Рева. – Електронні текстові данні (1 файл: 985 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 29 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43549
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КМФДР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RR_TFKZ.pdf985.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.