Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45646
Title: Організація науково-інноваційної діяльності: конспект лекцій
Authors: Подолян, Олександр Олександрович
Антонюк, Віктор Степанович
Філіппова, Марина В’ячеславівна
Issue Date: 2021
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Організація науково-інноваційної діяльності: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для я здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Подолян, В. С. Антонюк, М. В. Філіппова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 105 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45646
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ВП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ONID_2021.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.