Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45655
Title: Будівельні матеріали та конструкції підземних споруд. Рекомендації до виконання курсового проєкту
Authors: Ган, Анатолій Леонідович
Шайдецька, Любов Валентинівна
Keywords: конструювання елементів
ребристе перекриття
конструкції
бетонні
залізобетонні
надійність
гранічний стан
розрахунок
Issue Date: 2021
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Будівельні матеріали та конструкції підземних споруд. Рекомендації до виконання курсового проєкту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавр за освітньою програмою «Геоінженерія» спеціальності 184 «Гірництво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Л. Ган., Л. В. Шайдецька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 45 с. – Назва з екрана.
Description: Метою курсового проєкту є ознайомлення студентів із загальними принципами інженерних розрахунків та конструювання елементів монолітного перекриття, дати практичні навички у визначенні розмірів різноманітних елементів залізобетонних конструкцій та перевірки їх міцності, а також сприяння підвищенню загальної інженерної ерудиції майбутніх фахівців – будівельників. У відповідності із завданням на проєктування кожний студент виконує розрахунок та конструювання монолітного варіанта перекриття. В рекомендаціях наведені алгоритми розрахунки та конструювання монолітної плити перекриття, другорядної балки перекриття та довідкові таблиці (в додатках).
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45655
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ГІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budivelni_materialy_KP.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.