Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46987
Title: Теорія автоматичного управління. Теорія лінійних систем автоматичного управління
Authors: Мураховський, Сергій Анатолійович
Півторак, Діана Олександрівна
Keywords: системи автоматичного керування
частотні характеристики
передатні функції
стійкість системи
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Теорія автоматичного управління. Теорія лінійних систем автоматичного управління. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / С. А. Мураховський, Д. О. Півторак ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 94 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46987
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КІОНС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TAU_lab.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.