Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46988
Title: Програмування. Комп’ютерний практикум
Authors: Павловський, Олексій Михайлович
Лакоза, Сергій Леонідович
Рупіч, Сергій Сергійович
Keywords: програмування
С++
консольний додаток
графічний інтерфейс
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Павловський, О. М. Програмування. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / О. М. Павловський, С. Л. Лакоза, С. С. Рупіч ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 100 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46988
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КІОНС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prohramuvannia_Kompiuternyi_praktykum.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.