Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46989
Title: Інформаційні технології в приладобудуванні. Практикум
Authors: Кравченко, Ігор Володимирович
Мамута, Марина Сергіївна
Keywords: чисельні розрахунки
символьні розрахунки
матриці
офісні застосунки
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Інформаційні технології в приладобудуванні. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / І. В. Кравченко, М. С. Мамута ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 9,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 286 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46989
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КІОНС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Information_technology.pdf9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.