Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47433
Title: Будівельна механіка. Практикум
Authors: Косенко, Тетяна Володимирівна
Стовпник, Станіслав Миколайович
Шайдецька, Любов Валентинівна
ORCID: 0000-0001-9635-1427
Keywords: будівельна механіка
кінематичний аналіз
реакція опори твердого тіла
однопрольотна балка
згинаючий момент
поперечні сили
лінія впливу
епюри внутрішніх силових факторів
епюра згинаючих моментів
епюра поперечних сил
багатопрольотна балка
арка
рівняння статики
рама
ферма
статично визначувані системи
Issue Date: 18-May-2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Будівельна механіка. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Геоінженерія» спеціальності 184 «Гірництво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Косенко, С. М. Стовпник, Л. В. Шайдецька. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,42 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 68 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47433
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ГІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budivelna_mechanika.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.