Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48017
Title: Посібник «Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою: виконання, оформлення та захист»
Authors: Боярінова, Юлія Євгенівна
Дробязко, Ірина Павлівна
Орлова, Марія Миколаївна
Сапсай, Тетяна Григорівна
Keywords: магістерська дисертація
комп'ютерна інженерія
Issue Date: 2021
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Посібник «Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою: виконання, оформлення та захист» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 «Комп`ютерна інженерія» за освітньо- професійною програмою «Системне програмування та спеціалізовані комп‘ютерні системи / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Ю. Є. Боярінова, І. П. Дробязко, М. М. Орлова, Т. Г. Сапсай. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 52 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48017
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (СПСКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
posibnyk-mag_dys.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.