Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48645
Title: Біотехнологія сільськогосподарських виробництв: лабораторний практикум
Authors: Ліновицька, Віта Михайлівна
Поліщук, Валентина Юріївна
Дзигун, Лариса Петрівна
Тітова, Лариса Олександрівна
Іванова, Тетяна Сергіївна
Keywords: біотехнологія для АПК
мікробіологічний контроль ґрунтів
біопрепарати для рослинництва
біопрепарати для тваринництва
біоконверсія відходів сільського господарства
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Біотехнологія сільськогосподарських виробництв: лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Біотехнології» спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / В. М. Ліновицька, В. Ю. Поліщук, Л. П. Дзигун, Л. О. Тітова, Т. С. Іванова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт) – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 51 с. – Назва з екрана
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48645
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ПБТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biotechnology_of_agricultural_production_LP1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.