Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48823
Title: Спеціальні розділи математики. Курс лекцій
Authors: Куц, Юрій Васильович
Лисенко, Юлія Юріївна
ORCID: 0000-0002-8493-9474
0000-0001-9110-6684
Keywords: алгоритмічно-програмні засоби вимірювання
автоматизація виробничих процесів
методи представлення результатів вимірювання
критерії математичної статистики
перетворення Лапласа
теорія ймовірностей
випадкові процеси
математична статистика
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Куц, Ю. В. Спеціальні розділи математики. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 180 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48823
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АСНК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spetsialni_rozdily_matematyky.pdf3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.