Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48894
Title: Бакалаврський дипломний проєкт: Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення: навчальний посібник
Authors: Антонюк, В. С.
Бурау, Н. І.
Киричук, Ю. В.
Філіппова, М. В.
Keywords: дипломний проєкт
проєктування
автоматизація
креслення
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Бакалаврський дипломний проєкт: Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення: навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : В. С. Антонюк, Н. І. Бурау, Ю. В. Киричук, М. В. Філіппова. – Електронні текстові данні (1 файл: 500.69 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48894
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ВП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalavrskyi_dyplomnyi_proiekt.pdf502.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.