Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/5059
Title: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Застосування ПЕОМ в наукових та інженерних розрахунках» для студентів спеціальності 8.05040105 – «Спеціальна металургія». Ч. І: Розрахунки в MS Excel
Keywords: прості розрахунки MS Excel
рішення системи лінійних рівнянь
інтерполяція
апроксимація
побудова багатофакторних математичних моделей MS Excel
рішення диференційних рівнянь
статистичні розрахунки MS Excel
фінансові розрахунки MS Excel
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Застосування ПЕОМ в наукових та інженерних розрахунках» для студентів спеціальності 8.05040105 – «Спеціальна металургія». Ч. І: Розрахунки в MS Excel [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,99 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 85 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/5059
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ФХОТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43 Zastosuvannia_PEOM.pdf
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.