Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50988
Title: Методи моделювання складних систем і процесів
Authors: Настенко, Євген Арнольдович
Павлов, Володимир Анатолійович
Городецька, Олена Константинівна
Корнієнко, Галина Альбертівна
ORCID: 0000-0002-3293-5308
0000-0002-1076-9337
0000-0003-1288-3528
0000-0003-2104-5745
Keywords: метод групового урахування аргументів
системи
причинно-наслідковий аналіз
індуктивне моделювання
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Методи моделювання складних систем і процесів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістр, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні науки» спеціальності 122 «Комп'ютерні технології в біології та медицині» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Настенко Є. А., Павлов В. А., Носовець О. К., Корнієнко Г. А. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.57 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 144 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50988
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (БМК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody_modeliuvannia.pdf3.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.