Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/555
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2010
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ІІІ курсу хіміко-технологічного факультету напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. О. Бойко. – Електронні текстові дані (1 файл: 774 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/555
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КАМТС1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-215.doc
  Restricted Access
774.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.