Skip navigation

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів (КХТП) : [88] Community home page

Об'єднана 3.02.2020 згідно Наказу № 7-312 від 13.12.2019 з Кафедрою автоматизації хімічних виробництв в Кафедру технічних та програмних засобів автоматизації Інженерно-хімічного факультету.
Старий сайт: https://kxtp.kpi.ua

Browse

Collections in this community

Автореферати (КХТП) [1]

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених працівниками кафедри.

Анотовані описи звітів про НДР (КХТП) [2]

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Бакалаврські роботи (КХТП) [12]

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Дисертації (КХТП) [1]

У зібранні розміщено дисертації, які захищені працівниками кафедри.

Довідкові матеріали (КХТП) [0]

У зібранні розміщено словники, довідники тощо, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Магістерські роботи (КХТП) [28]

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. (КХТП) [0]

У зібранні розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатами конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів тощо.

Монографії (КХТП) [0]

У зібранні розміщено монографії, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Навчально-методичні матеріали (КХТП) [44]

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Презентації (КХТП) [0]

У зібранні розміщено матеріали, створені у форматі ppt.

Статті (КХТП) [0]

У зібранні розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації в наукових журналах та збірниках.

Інше (КХТП) [0]

У зібранні розміщено матеріали, які не належать до зазначених зібрань.