Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7486
Title: Біосепарація
Keywords: біосепарація
лабораторні роботи
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Біосепарація [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» спеціальності 7.(8.)05140102 «Молекулярна біотехнологія» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Горобець, Л. В. Маринченко, І. В. Дем’яненко, Ю. В. Карпенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,95 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 99 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7486
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bioseparatsiya_metod_vkazivky.doc
  Restricted Access
4.05 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.