Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць, № 52 : [18] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Вітаємо Юрія Францевича!-
2013Методи контролю якості сигналів в цифрових радіорелейних та тропосферних станціях зв’язкуБондаренко, Г. І.; Зінченко, А. К.; Bondarenko, G. I.; Zinchenko, A. K.; Бондаренко, Г. И.; Зинченко, А. К.
2013Основні характеристики морського клатера, що впливають на виявлення малорозмірних малорухомих цілей морськими РЛСМрачковський, О. Д.; Турко, С. І.; Mrachkovskyi, O. D.; Turko, S. I.; Мрачковский, О. Д.; Турко, С. И.
2013Про квантовомеханічні та класичні засоби опису хвильових властивостей фотонівДем’яненко, П. О.; Зіньковський, Юрій Францевич; Demyanenko, P. A.; Zinkovsky, Yu. F.; Демьяненко, П. А.; Зиньковский, Юрий Францевич
2013Вибір математичної моделі об’єкту дослідження в електроімпедансній томографіїГорб, М. С.; Гусєва, О. В.; Gorb, N. S.; Guseva, E. V.; Горб, Н. С.; Гусева, Е. В.
2013Аналіз реограм за методом фазової площиниМанойлов, В. П.; Мосійчук, В. С.; Мужицька, Н. В.; Нікітчук, Т. М.; Тимчик, Г. С.; Manoylov, V. P.; Mosiychuk, V. S.; Muzhitska, N. V.; Nikitchuk, T. H.; Timchyk, G. S.; Манойлов, В. Ф.; Мосийчук, В. С.; Мужицкая, Н. В.; Никитчук, Т. Н.; Тымчик, Г. С.
2013Аналіз швидкодії безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналуЦипоренко, В. В.; Tsyporenko, V. V.; Ципоренко, В. В.
2013Розрахунок показників ефективності оптимальної просторової обробки сигналів для радіолінії стаціонарної бездротової телекомунікаційної системиАвдєєнко, Г. Л.; Якорнов, Є. А.; Avdieienko, H. L.; Yakornov, Ye. A.; Авдеенко, Г. Л.; Якорнов, Е. А.
2013До питання цифрової обробки в когерентній імпульсно – доплерівській радіолокаційній станції, що випромінює імпульсний складний зондувальний сигнал з кнопковою діаграмою невизначеностіМрачковський, О. Д.; Реутська, Ю. Ю.; Mrachkovskyi, O. D.; Reutska, Yu. Yu.; Мрачковский, О. Д.; Реутская, Ю. Ю.
2013Розробка методу зменшення неоднозначності визначення координат наземних об’єктів трипозиційною пасивною системою радіотехнічного контролюГурман, І. В.; Лисий, М. І.; Орлов, В. В.; Gurman, I.; Lysyu, N.; Orlov, V.; Гурман, И. В.; Лысый, Н. И.; Орлов, В. В.
2013Аналітичний багаточастотний фазовий метод вимірювання дальностейШинкарук, О. М.; Любчик, В. Р.; Лантвойт, М. О.; Shynkaruk, O.; Liubchyk, V.; Lantvoyt, M.; Шинкарук, О. М.; Любчик, В. Р.; Лантвойт, М. О.
2013Радіометрична оцінка якості діелектричних матеріалівЯненко, О. П.; Михайленко, С. В.; Куценко, В. П.; Yanenko, O. P.; Mikhailenko, S. V.; Kutsenko, V. P.; Яненко, А. Ф.; Михайленко, С. В.; Куценко, В. П.
2013Моделювання впливу фазових спотворень на вихідний спектр НВЧ фазообертача в режимі зміщення частотиЯненко, О. П.; Горшков, А. В.; Полівкін, С. М.; Yanenko, O. P.; Gorshkov, A. V.; Polivkin, S. M.; Яненко, А. Ф.; Горшков, А. В.; Поливкин, С. Н.
2013Методика оцінки паразитної синхронізації генераторів перетворювача механічних величин на поверхневих акустичних хвиляхПіддубний, В. О.; Іванов, А. С.; Піддубний, В. В.; Piddubnyi, V.; Ivanov, A.; Piddubnyi, V.; Поддубный, В. А.; Иванов, А. С.; Поддубный, В. В.
2013Методика розрахунку мінімальних січень для відмовостійких систем на основі структурно-автоматної моделіВолочій, Б. Ю.; Озірковський, Л. Д.; Мащак, А. В.; Шкілюк, О. П.; Кулик, І. В.; Volochii, B. Y.; Ozіrkovskуi, L. D.; Mashchak, A. V.; Shkilіuk, O. P.; Kulyk, I. V.; Волочий, Б. Ю.; Озирковский, Л. Д.; Мащак, А. В.; Шкилюк, А. П.; Кулык, И. В.
2013Формування оберненої матриці деградації образу в області трансформант АдамараРибін, О. І.; Іванюк, Н. О.; Rybin, O.; Ivanyuk, N.; Рыбин, А. И.; Иванюк, Н. А.
2013Некаузальная двухэтапная фильтрация изображений при наличии наблюдений с аномальными ошибкамиВишневый, С. В.; Жук, С. Я.; Павлюченкова, А. Н.; Вишневий, С. В.; Жук, С. Я.; Павлюченкова, А. М.; Vishnevyi, S. V.; Zhuk, S. Ya.; Pavliuchenkova, A. N.
2013Новий дводіапазонний коаксіально-рупорний опромінювач дзеркальних антен C-/Ku- діапазонів частотДубровка, Ф. Ф.; Овсяник, Ю. А.; Дубровка, Р. Ф.; Dubrovka, F. F.; Ovsianyk, Yu. A.; Dubrovka, R. F.; Дубровка, Ф. Ф.; Овсяник, Ю. А.; Дубровка, Р. Ф.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18