Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць, № 56 : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Чутливість напруг по обводу контуру фантома до змін комплексних опорів неоднорідностей в електроімпедансній томографіїДостал, Т.; Сушко, І.О.; Мацай, А.О.; Гайдаєнко, Є.В.; Рибін, О.І.; Dostal, T.; Sushko, I.; Matsai, A.; Gaidayenko, E.; Rybin, A.; Достал, Т.; Сушко, И.А.; Мацай, А.А.; Гайдаенко, Е.В.; Рыбин, А.И.
2014MHED — високоефективний метод захисту даних на основі багатошарового гібридного шифруванняЛяшук, О.М.; Liashuk, O.M.; Ляшук, А.Н.
2014Показник якості функціонування комплексної системи захисту інформаціїСташевський, З.П.; Грицюк, Ю.І.; Stashevskiy, Z.P.; Gricyuk, Yu.I.; Сташевский, З.П.; Грицюк, Ю.И.
2014Порівняння традиційного та імпедансного методів моделювання квантово-розмірних структурНелін, Є. А.; Водолазька, М. В.; Nelin, E. A.; Vodolazka, M. V.; Нелин, Е. А.; Водолазская, М. В.
2014Застосування «Ехо моделі» при проектуванні мереж передачі даних на основі мереж електроживленняОнопа, С. В.; Березянський, Б. М.; Onopa, S. V.; Berezianskiy, B. M.; Онопа, С. В.; Березянський, Б. М.
2014Аналіз методів контролю та оцінки радіаційної стійкості на прикладі модельних (Zn-O)-GaP світлодіодівАбдуллаєв, О. Р.; Рижиков, І. В.; Руденко, Н. М.; Адаменко, Ю. Ф.; Abdullaiev, O.; Ryzhykov, I.; Rudenko, N.; Adamenko, Yu.; Абдуллаев, О. Р.; Рыжиков, И. В.; Руденко, Н. Н.; Адаменко, Ю. Ф.
2014Визначення функціонального стану фруктових продуктів за параметрами їх електричного імпедансуГусева, О. В.; Мосійчук, В. С.; Тимошенко, Г. В.; Шарпан, О. Б.; Guseva, E. V.; Mosiychuk, V. S.; Timoshenko, G. V.; Sharpan, O. B.; Гусева, Е. В.; Мосийчук, В. С.; Тимошенко, Г. В.; Шарпан, О. Б.
2014Радіометричний модуляційний вимірювач інтенсивності оптичного випромінюванняЯненко, О.П.; Михайленко, С.В.; Ліснічук, А.С.; Yanenko, O.P.; Mikhaylenko, S.V.; Lisnichuk, A.S.; Яненко, А.Ф.; Михайленко, С.В.; Лисничук, А.С.
2014Некоторые аспекты исследования процесса развития телекоммуникационных технологийГайворонская, Г.С.; Яцук, П.П.; Гайворонська, Г.С.; Яцук, П.П.; Gaivoronska, G.S.; Yatsuk, P.P.
2014Перелаштування мікросмужкових резонаторів НВЧ без погіршення добротностіСергієнко, П. Ю.; Прокопенко, Ю. В.; Поплавко, Ю. М.; Serhiienko, P. Y.; Prokopenko, Y. V.; Poplavko, Y. M.; Сергиенко, П. Ю.; Прокопенко, Ю.В.; Поплавко, Ю. М.
2014Аналіз поляризаційного фільтра з тонких круглих паралельних проводівСидорук, Ю.К.; Туровський, А.О.; Sydoruk, Yu.K.; Turovskiy, A.O.; Сидорук, Ю.К.; Туровский, А.А.
2014Нейронна модель широкосмугової профільованої щілинної антениМазуркевич, Г.М.; Василенко, Д.О.; Mazurkevych, H.M.; Vasylenko, D.O.; Мазуркевич, А.Н.; Василенко, Д.А.
2014Задача на власні значення відкритого неоднорідного діелектричного хвилеводуГусєва, О. В.; Горб, М. С.; Guseva, E. V.; Gorb, M. S.; Гусева, Е. В.; Горб, Н. С.
2014Аналіз впливу параметрів обробки звукового сигналу на якість розпізнавання голосових командДюжаєв, Л. П.; Коваль, В. Ю.; Dyuzhayev, L. P.; Koval, V. Yu.; Дюжаев, Л. П.; Коваль, В. Ю.
2014Реставрація зображень методом умовної деконволюції в базисі перетворення RTFШебеста, В.; Іванюк, Н. О.; Солохненко, К. С.; Рибін, О. І.; Shebesta, V.; Ivaniuk, N.; Solohnenko, K.; Rybin, A.; Шебеста, В.; Иванюк, Н. О.; Солохненко, К. С.; Рыбин, А. И.
2014Матрична форма методу ЛСП-НРПавлов, О.І.; Pavlov, O.I.; Павлов, О.И.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16