Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/860
Title: Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації
Authors: Горобець, С. В.
Горобець, О. Ю.
Keywords: магнітна сепарація
феромагнітні насадки
магнітні сепаратори
імуномагнітна сепарація
Issue Date: 2010
Citation: Горобець, С. В. Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації [Електронний ресурс] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Горобець, О. Ю. Горобець ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 5,94 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Підручник «Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації» містить матеріал по одному з сучасних методів розділення та очищення багатокомпонентних біологічних середовищ. В підручнику проведено системний аналіз сучасної літератури з теоретичних та експериментальних основ високоградієнтної магнітної сепарації. Проведено детальний огляд принципів та пристроїв підвищення напруженості зовнішнього магнітного поля та його градієнту в магнітних сепараторах, включаючи електромагнітні системи, постійні магніти, сильні магнітні поля високоанізотропних магнітів. Також описані вимоги до високоградієнтних феромагнітних насадок, їх класифікація, характеристики та способи отримання. Особлива увага приділяється багаторівневим високоградієнтним феромагнітним насадкам з розгалуженою структурою поверхні. Підручник включає в себе матеріал щодо способів розрахунку магнітних сепараторів та загальних принципів їх конструкцій. В рукопису описані біомедичні застосування високоградієнтної магнітної сепарації, показано приорітетний розвиток біотехнологій високоселективного та високоспецифічного очищення біологічних середовищ за допомогою магнітокерованих сорбентів. Підручник може бути використаний для підготовки спеціалістів в галузі біології, біотехнології, біофізики та ін.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/860
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-091.pdf
  Restricted Access
6.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.