Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9133
Title: Практикум з української мови за професійним спрямуванням
Keywords: українська мова
практикум
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. М. Кобець, С. М. Терьохіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 529 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 61 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9133
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КУМЛК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktykum_ukr_mova.pdf
  Restricted Access
529.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.