Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9328
Title: Теорія автоматичного керування. Частина 2: Імітаційне моделювання систем автоматичного управління
Authors: Марченко, Анатолій Андрійович
Настенко, Дмитро Васильович
Труніна, Ганна Олексіївна
Keywords: теорія автоматичного керування
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Теорія автоматичного керування. Частина 2: Імітаційне моделювання систем автоматичного управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» програми професійного спрямування «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. А. Марченко, Д. В. Настенко, Г. О. Труніна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,73 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 94 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/9328
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_KP_TAK_2.pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.